Lifestyle & Entertainment

Bijbel krijgt grondige make-over: hij wordt weer Hij

De meest gebruikte Bijbel in protestantse kerken, de Nieuwe Bijbelvertaling NBV, wordt op ruim tienduizend punten herzien. Dat meldt Trouw. Voor deze nieuwe versie, de NBV21, zijn reacties gebruikt van duizenden lezers.

De herziene Nieuwe Bijbelvertaling zal volgens het Nederlands Bijbelgenootschap volgend jaar verschijnen. De huidige versie dateert uit 2004. In de NBV21 komen onder andere de hoofdletters voor verwijzingen naar God en Jezus terug. In onbruik geraakte woorden zoals aalmoes en legerstee worden geschrapt.

Drie jaar werk

De NBV21 is het resultaat van drie jaar werk van een groep van negen vertalers. Duizenden lezers hebben hen daarbij geholpen. Zij kwamen met 3500 voorstellen voor verandering van de NBV, de vertaling in eigentijds Nederlands uit 2004 waarvan circa twee miljoen exemplaren zijn verkocht.

Lezers die op de ‘oude’ Bijbel reageerden, hadden het vaakst kritiek op het afschaffen van de hoofdletter bij verwijzingen naar God, Jezus en Heilige Geest. Hij is in de NBV hij geworden en dat bevalt slecht. Daarom gaat de nieuwste versie, de NBV21, weer terug naar hoe het ook in de voorlaatste vertaling van 1951 was; hij wordt weer Hij.

ANP