Misdaad

Vorig jaar meer misdrijven: 'Vooral jongeren actief met fraude via internet'

Aan de jarenlange daling van het aantal misdrijven is een einde gekomen. Vorig jaar werden ruim 800.000 misdrijven geregistreerd, een stijging met 4 procent in vergelijking met 2018. Vooral jongeren plegen steeds vaker misdrijven, constateert de politie bij de presentatie van de jaarcijfers.

Vooral bij fraude via internet nam het aantal verdachten onder de 18 jaar flink toe. Jongeren lijken met de smartphone in de hand vaker dan voorheen criminele activiteiten te ontplooien. Fraude plegen via Marktplaats of hun bankrekening beschikbaar stellen als katvangers voor witwassen, is eenvoudiger en loont meer dan bijvoorbeeld een inbraak plegen.

Phishing en fraude via internet neemt toe

De fraude met handel via internet nam met 31 procent toe ten opzichte van 2018, fraude met betaalproducten (zoals bankrekeningfraude of het verkrijgen van rekeningnummers via phishing) steeg zelfs met 67 procent. Identiteitsfraude nam met 19 procent toe. In totaal werden er vorig jaar 20.000 meer fraudegevallen genoteerd dan in 2018.

Jongeren en steekwapens

Ook zijn jongeren steeds vaker betrokken bij ernstige incidenten met steekwapens. Vooral uit Amsterdam en Rotterdam komen signalen dat jeugdigen vaker messen bij zich dragen. Of het gaat om incidenten of dat er sprake is van een cultuurverandering onder jongeren waarin wapenbezit toeneemt, is nog niet duidelijk, stelt de politie.

Akerboom: agent terug in de wijk

Korpschef Erik Akerboom wil dat de politie meer preventief dan repressief optreedt. In het AD benadrukt hij het belang van de preventie: “We moeten investeren in jongeren die dreigen af te glijden om te voorkomen dat nieuwe Taghi’s opgroeien in de wijk”, zegt Akerboom.

“De deelname van jongeren aan criminele activiteiten is zorgelijk en gaan we het komende jaar in de gaten houden”, stelt Akerboom. “Snel geld verdienen door bijvoorbeeld via online handelsplaatsen spullen aan te bieden en zogenaamd te verkopen, kan een eerste stap zijn op weg naar een criminele loopbaan. Of neem de kinderen die betrokken waren bij de rellen in Duindorp in de aanloop naar de jaarwisseling; de jongste verdachte is 9! Dat moeten we gezamenlijk aanpakken en vraagt een inspanning van bijvoorbeeld ouders, scholen, gemeenten én politie samen.”

Akerboom wil de politie weer terug de wijk in. “Maar dat staat onder druk door de krapte.”

Steeds vaker overlast

Het aantal overlastincidenten is sinds 2012 jaar met bijna een derde toegenomen. In 2012 waren er 279.839 incidenten, in 2019 staat de teller op 366.602. Het aantal overlastincidenten door verwarde of overspannen personen steeg de afgelopen jaren met 123 procent: van 44.000 in 2012 naar ruim 99.600 in 2019.