Gezondheid

Aantal mensen met een soa vorig jaar gestegen, chlamydia blijft 'populair'

Het aantal mensen met een geslachtsziekte is licht gestegen, meldt gezondheidsinstituut RIVM. De hogere cijfers zijn deels te verklaren uit het feit dat met name mensen uit risicogroepen zich vaker laten testen. Voor andere verklaringen is extra onderzoek nodig.

Chlamydia bleef tot nog toe de meest voorkomende soa bij heteroseksuelen. Onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) kwam gonorroe het vaakst voor.

In 2019 waren er 21.134 chlamydia-diagnoses bij de Centra voor Seksuele Gezondheid (CSG’s), een aantal dat vergelijkbaar is met dat van 2018. Het geschatte aantal diagnoses door huisartsen nam in 2018 toe ten opzichte van 2017 (42.500 tegen 39.800). Recentere cijfers over de huisartsen waren nog niet beschikbaar.

Lees ook: ‘Tekort aan antibioticum voor oprukkende soa gonorroe’

Het aantal gonorroe-diagnoses bij de CSG’s is het afgelopen jaar met 11 procent toegenomen tot 8186 infecties. Het geschatte aantal infecties bij de huisartsen nam toe van 9550 in 2017 naar 11.300 in 2018.

Minder hiv

In 2019 is het aantal syfilis-diagnoses bij de CSG’s met 16,8 procent gestegen ten opzichte van 2018 (1430 tegen 1224). Het aantal nieuwe hiv-diagnoses dat de CSG’s stelde, 164 in 2019, is met 34 procent afgenomen ten opzichte van 2018. Om onderzoekstechnische redenen zijn de cijfers van huisartsen over deze ziekten hier niet meegenomen.

ANP