Politiek

1800 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig, COA denkt aan evenementenhallen

Het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers is zo groot, dat de opvang vol zit. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bekijkt of mensen kunnen worden ondergebracht in evenementenhallen.

Het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers is zo nijpend dat mensen mogelijk in evenementenhallen moeten worden ondergebracht. De opvang zit vol, meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Er zijn 1800 extra plekken nodig, schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. Een aantal gemeenten dat de afgelopen jaren asielzoekers opving, is nog niet bereid gevonden om onderdak te blijven bieden. En de bijna duizend extra plekken in recreatiepark Duinrell vervallen eind maart.

“Opvang in reguliere locaties verdient nadrukkelijk de voorkeur boven het gebruik van evenementenhallen”, laat het COA weten. Het hoopt gemeenten zover te krijgen extra plaats te realiseren.

Er komen de laatste tijd meer asielzoekers naar Nederland dan voorheen. Bovendien duurt het lang voor ze weten of ze mogen blijven en is het door de woningnood moeilijk om huizen voor hen te vinden.

VluchtelingenWerk zegt dat bijna 9000 asielzoekers in de opvang wachten op hun asielprocedure. Directeur Abdeluheb Choho legt de schuld van de problemen bij het kabinet. “Dit is geen overmacht maar onkunde”, stelt hij. “Het regelen van fatsoenlijke opvang is wel het minste wat we kunnen doen voor vluchtelingen die bij ons aankloppen voor bescherming.” Mocht er een noodopvanglocatie worden geopend, probeert VluchtelingenWerk zo snel mogelijk een team klaar te hebben staan.

Bron: ANP