Politiek

VVD royeert Van Haga om behouden zetel in Kamer

De VVD gaat Wybren van Haga royeren, meldt de partij. Het Kamerlid werd de fractie van de VVD uitgezet, maar besloot zijn zetel te behouden en verder te gaan als zelfstandig Kamerlid.

De partij vindt dat de zetel toebehoort aan de VVD. Omdat Van Haga de zetel niet wil teruggeven aan de partij, “zal het hoofdbestuur het royement in gang zetten”.

‘Duivels dilemma’

Van Haga bleef twee weken dubben nadat hij de partij was uitgezet. Hij sprak van een “duivels dilemma”, maar koos uiteindelijk om toch in de Tweede Kamer te blijven. Hij heeft de afgelopen tijd onderzocht of hij zich vanaf die plek zou kunnen blijven inzetten voor ondernemers. “Opgeven is voor mij geen optie nu mijn missie nog niet is volbracht”, verklaarde Van Haga in een brief aan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

Als het aan de politicus zelf had gelegen, was hij bij de VVD-fractie gebleven, benadrukt hij in de brief. Van Haga werd in 1982 lid van de liberale partij. “Na zoveel jaar is de VVD onmiskenbaar een onderdeel geworden van mijn leven.”

Dijkhoff reageerde op eigen wijze op de keuze van de nu ex-VVD’er: “Wij betreuren het dat Wybren van Haga zijn zetel rooft”.

Mee met reageerakkoord

Het partijbestuur zegt het te betreuren “dat we afscheid gaan nemen van Wybren van Haga als lid van de VVD”. Ook het feit dat Van Haga voornemens is het kabinet te blijven steunen, brengt het bestuur van de VVD niet op andere gedachten. Van Haga kondigde eerder aan dat zijn keuze “in principe geen risico voor het kabinet” vormt, omdat hij het regeerakkoord steunt.

Kort nadat Van Haga uit de VVD-fractie was gezet, gaf de coalitie al aan dat het besluit van de liberale partij geen verregaande gevolgen zal hebben. In de Eerste Kamer zijn de vier regeringspartijen hun meerderheid al kwijt. Het kabinet zal slechts moeten blijven zoeken naar breed draagvlak, aldus coalitiekopstukken.

Essenhofje

De VVD-fractie wees Van Haga eind september de deur omdat hij zich niet had gehouden aan afspraken tussen hem en de partij. Het Kamerlid had zich persoonlijk bemoeid met het Haarlemse rijksmonument Het Essenhofje, een van de panden in zijn bezit. Nadat een verbouwing op last van de gemeente was stilgelegd omdat er geen vergunning was aangevraagd, zou Van Haga zelf bij de bewoners verhaal zijn gaan halen over wie de gemeente had getipt.

Omdat Van Haga negatief in het nieuws was gekomen met zijn bedrijven, droeg de VVD hem vorig jaar, na intern onderzoek, op zijn bedrijven op afstand te zetten. Volgens de VVD heeft Van Haga de gemaakte afspraken geschonden door zich toch te bemoeien met de gang van zaken rond de verbouwing van het hofje.

ANP/Redactie