Vrouwen verdienen weer minder dan mannen, grote kloof tussen hoog- en laagopgeleid

Vrouwen zijn weer minder gaan verdienen dan mannen. Gemiddeld ligt het jaarsalaris van de vrouw op 33.750 euro per jaar, ruim 5.000 euro lager dan dat van de gemiddelde man. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek (NSO) van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit onder ruim 43.000 mensen.

Ruim 61 procent van de mannen kreeg in de afgelopen twee jaar een salarisverhoging, tegenover iets meer dan 52 procent van de vrouwen. Daarbij geldt volgens de onderzoekers ook: hoe hoger je bent opgeleid, hoe meer je verdient. Ben je als man dus ook nog eens hoogopgeleid, dan heb je de grootste kans op salarisverhoging.

Salariskloof tussen hoog- en laagopgeleid

De onderzoeksresultaten tonen verder aan dat er nog altijd een grote kloof zit tussen de salarissen van hoog- en laagopgeleiden. Bij werknemers met een afgeronde WO-opleiding werd het salaris de afgelopen twee jaar in 72% van de gevallen verhoogd. Op hbo-niveau gebeurde dat bij 63% van de werknemers.

Ter vergelijking: werknemers met een mbo-diploma gingen er in 53% van de gevallen qua salaris op vooruit. Op lvo-niveau (Lager Voorgezet Onderwijs) ging slechts bij krap de helft (51%) van de mensen het salaris omhoog. Bij de rest van werkend Nederland bleef het salaris gelijk of werd deze zelfs verlaagd.