Dieren

Verdubbeling aantal jagers Oostvaardersplassen

Er gaan meer jagers aan het werk in de Oostvaardersplassen. Het aantal wordt verdubbeld.

Gedeputeerde Harold Hofstra laat aan Omroep Flevoland weten dat het tempo van het afschieten wordt opgevoerd.

Eerst werden er acht jagers ingezet om edelherten af te schieten om te voorkomen dat ze lijden tijdens winterse taferelen. Nu is dat opgeschroefd naar zestien jagers. Volgens Staatsbosbeheer wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren in de groep edelherten die overblijft.

Het is de bedoeling dat er in totaal 490 edelherten blijven leven. Ruim 1800 dieren zullen worden afgeschoten. De provincie wil nog niet zeggen hoeveel edelherten de eerste maand afgeschoten zijn.