Gezondheid

Vanaf 2030 zijn bezineauto's niet langer welkom in Amsterdam

De Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) komt in het gemeentelijke Actieplan Schone Lucht met drastische plannen. Volgens haar moet Amsterdam voor 2030 benzine- en dieselauto vrij zijn. Al vanaf volgend jaar zijn oude dieselauto’s niet meer welkom.

Door te werken aan een  geheel uitstootvrije stad in 2030, denkt het Amsterdamse stadsbestuur de levensverwachting van Amsterdammers met drie maanden te verlengen. Gemiddeld leven Amsterdammers namelijk nu een jaar korter door luchtvervuiling en die wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het verkeer.

Subsidies en overgangsregelingen moeten autobezitters helpen afstand te doen van hun benzine- en dieselauto’s en over te stappen op elektrisch vervoer. ”Na roken, slecht eten en weinig bewegen is vieze lucht het vierde grootste gezondheidsrisico voor de Amsterdammer. Amsterdammers leven gemiddeld een jaar korter door vieze lucht. We gaan er alles aan doen om die situatie te verbeteren”, aldus Dijksma.

Invoering milieuzones

De eerste stap is dat voor diesels van vijftien jaar en ouder (personenauto’s) de ring binnen de A10 vanaf 2020 verboden terrein wordt. Verder worden de bestaande milieuzones voor vrachtwagens en bestelauto’s groter.

Bussen en touringcars krijgen vanaf 2022 ten zuiden van Amsterdam CS te maken met beperkingen en vanaf 2025 mogen er binnen de bebouwde kom alleen schone brom- en snorfietsen komen. Voor benzineauto’s is er nog geen concreet jaartal vastgesteld, maar richting 2030 worden steeds meer gebieden uitstootvrij en dus niet meer toegankelijk voor auto’s op fossiele brandstoffen.

De precieze ingangsdatum is nog niet bekend, maar zeker is al wel dat de milieuzone voor dieselauto’s duizenden autobezitters gaat raken. Nu zijn in Amsterdam 4100 auto’s geregistreerd die straks een bekeuring krijgen als ze de milieuzone binnenrijden. Zo’n 20.000 oude diesels rijden ‘weleens’door de stad.

Inspraak via digitaal platform

Na bespreking in de gemeenteraad wil Dijksma ook Amsterdammers nog uitgebreid laten meepraten over de schoneluchtplannen via een digitaal platform. Daarna worden de maatregelen concreet verder uitgewerkt. Het plan wordt eind mei besproken in de gemeenteraad.

‘Verlies voor inwoners, aanwinst voor Amsterdamse longen’

De RAI Vereniging noemt het in een reactie een ”bizar plan”. ”Amsterdam zet zich hiermee volledig buiten de realiteit.” De RAI zegt dat Amsterdam een stad moet zijn waar iedereen welkom is. ”Niet alleen de rijken moeten mee kunnen doen.”

Milieudefensie reageert juist opgetogen. ”Dit is winst voor de longen van alle Amsterdammers. Het is hard nodig, want de lucht in de stad is ongezond en de uitstoot van fossiele voertuigen draagt bij aan klimaatverandering.”