Van Lieshout brandweercommandant in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) – Tijs van Lieshout (55) wordt de nieuwe brandweercommandant in Amsterdam. Van Lieshout, momenteel directeur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, begint op 1 oktober aan zijn nieuwe baan. Hij is de opvolger van Leen Schaap, die eind mei zijn vertrek aankondigde als brandweercommandant van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Van Lieshout heeft een lange staat van dienst binnen de brandweer. Zo was hij onder meer regionaal commandant bij de brandweer in Gelderland-Zuid en de veiligheidsregio Limburg-Noord. Het bestuur van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ziet in hem “een brandweercommandant met zeer brede ervaring op het gebied van veiligheid, die in staat wordt geacht de volgende fase in het complexe moderniseringsproces van de brandweer tot een open, flexibele en diverse organisatie tot stand te brengen”.

Schaap was in 2016 aangesteld om de modernisering van de brandweer vlot te trekken. Dat ging niet zonder slag of stoot. In de loop der tijd kwamen er vanuit het brandweerkorps veel signalen over onrust, een verziekte sfeer en een angstcultuur.