Politiek

Huurders in de sociale sector hebben steeds vaker last van de buren

Huurders in de sociale sector ervaren steeds vaker overlast door buren, ofwel woonoverlast. Die wordt dan vaak veroorzaakt door buren die psychische problemen hebben, dement zijn of kampen met een verslaving. Dat meldt de vereniging voor woningcorporaties Aedes op basis van eigen onderzoek.

Volgens Aedes komen verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast het meest voor. In de afgelopen twee jaar steeg het aantal corporaties dat hiermee te maken heeft met 15 procent. Meer dan 80 procent ziet een toename van meldingen van verward gedrag bij buren.

Niet met de politie naar huurders

Woningcorporaties melden problemen die mensen hebben regelmatig bij betrokken hulpverlenende instanties. Zij zien echter dat “regie en opvolging” vervolgens ontbreekt. “Zorginstanties laten steken vallen”, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

De samenwerking tussen lokale organisaties moet beter. “We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is.”

Langer thuiswonen een probleem

Aedes maakt zich ook zorgen om de stijging van agressie richting corporatiemedewerkers. Bijna 50 procent van de corporaties heeft hiermee te maken. Norder: ”De politiek, het kabinet moet onderkennen dat langer zelfstandig thuis wonen van deze groepen tot problemen leidt. Gemeenten en zorgorganisaties kunnen en moeten meer regie nemen om onze kwetsbare huurders passende zorg en begeleiding te geven. Dat schiet nu tekort.”

Door invoering van de scherpere privacyregels delen organisaties minder makkelijk persoonlijke gegevens. Politie, gemeenten en hulpverlenende instanties zijn terughoudender geworden. Aedes probeert hier standaardafspraken over te maken, maar heeft moeite om de andere partijen mee te krijgen. Dit maakt het lastig om te weten welke huurders extra aandacht en begeleiding nodig hebben.