Politiek

Urgenda wint ultieme klimaatzaak, overheid moet CO2-uitstoot flink verminderen

De Nederlandse Staat doet te weinig om broeikasgassen te verminderen. Het hoogste rechtscollege van het land heeft dat vrijdag besloten in een definitieve uitspraak. Dat betekent dat het kabinet hard aan de bak moet.

Nederland moet nu op zeer korte termijn zorgen dat de uitstoot van CO2 aanzienlijk is verminderd. Al in 2020 moet de uitstoot van het broeikasgas minimaal 25 procent minder zijn dan twintig jaar geleden.

Klimaatdoelen worden niet gehaald

Om aan die verplichting te kunnen voldoen, heeft de Nederlandse Staat dus nog maar een jaar de tijd. Een onmogelijke opgave? Waarschijnlijk wel. Vorige maand bleek uit verschillende onderzoeken dat het doel niet gehaald zal worden.

De vermindering van de uitstoot lag vorig jaar nog op 13 procent. Volgend jaar moet dat dus 25 procent zijn. Onderzoekers gaan voor volgend jaar uit van een vermindering van 19 tot 23 procent.

Ook afspraken uit het Klimaatakkoord van afgelopen zomer worden waarschijnlijk niet gehaald. Om alsnog aan dat akkoord en aan de Urgenda-zaak te voldoen, zijn op korte termijn forse klimaatmaatregelen nodig.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft al gezegd dat het kabinet de Urgenda-uitspraak gewoon gaat volgen. Daarvoor zijn de afgelopen jaren al maatregelen genomen. Zo worden binnen tien jaar alle kolencentrales gesloten en moet Nederland van het gas af.

Lees ook: Dit zijn de klimaatplannen van het kabinet

Wat als het kabinet te weinig maatregelen neemt?

De rechtszaak ging voor Wiebes dan ook om iets anders. Het kabinet vindt dat het CO2-beleid aan de politiek is en niet aan de rechter, maar verloor vooralsnog iedere rechtszaak.

Daarnaast richt het kabinet zich liever op 2030, in plaats van 2020. Op die manier hoeven op korte termijn minder ingrijpende maatregelen worden genomen. Om de overheid een handje te helpen presenteert Urgenda de komende maanden vijftig mogelijk oplossingen.

Maar wat dan als de overheid te weinig maatregelen neemt om aan de 25 procent CO2-vermindering te voldoen? Dan kan Urgenda in het uiterste geval de rechter vragen om een boete op te leggen aan de Nederlandse Staat.