Weer & Verkeer

'Uitbreiding trajectcontrole op A2 heeft niets met verkeersveiligheid te maken'

Vanaf vandaag wordt de trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam uitgebreid van drie naar vijf secties. Dit om de verkeersveiligheid te vergroten. Toch gelooft verkeersdeskundige Koos Spee daar niets van.

Een woordvoerder van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie laat weten dat het totaal gemeten traject tussen Maarssen en knooppunt Holendrecht vanaf vandaag vijf aaneengesloten secties van in totaal vijftien kilometer behelst.

Voorheen bestond de trajectcontrole op de A2 uit drie secties, met een kilometer controlevrije weg tussen de secties.

Lees ook: Duitse automobilisten hebben het met ons te doen: ‘Mogen jullie nog maar 100 rijden?’

Vol gas op de A2

“We hebben gezien dat er op de stukken tussen die secties flink gas wordt gegeven”, weet de woordvoerder. “Er werd op die stukken drie keer zo vaak te hard gereden als op de wegdelen waar de controle wel aanstaat. Om die reden controleren we nu het gehele traject.”

De woordvoerder vervolgt: “Dat doen we niet om zoveel mogelijk mensen op de bon te slingeren, maar omdat mensen zich altijd aan de maximumsnelheid moeten houden. Ook als er niet structureel op wordt gecontroleerd.”

Toch is de A2 tussen Amsterdam en Utrecht koploper op het gebied van bekeuringen. Tussen mei en augustus alleen al werden er 160.000 automobilisten op de bon geslingerd.

Onduidelijkheid maximumsnelheid

Verkeersdeskundige Spee ziet dat anders. Hij meent dat er teveel borden langs de A2 staan, waardoor mensen de draad kwijtraken. “Als je niet duidelijk maakt wat de maximumsnelheid is, maar je gaat vervolgens wel trajectcontrole voeren, dan zijn de boetes die daaruit volgen verkapte belasting. Dat heeft niets te maken met het vergroten van de verkeersveiligheid.”

Spee snapt dat er een maximumsnelheid is die gehandhaafd moet worden. “Natuurlijk kun je op een snelweg geen drempels aanleggen of bloembakken neerzetten om de vaart eruit te halen. Maar je kunt wel via de matrixborden duidelijk aangeven hoe hard je op dat moment mag. Het liefst nog met een duidelijke rode rand eromheen.”

Het OM benadrukt dat er in de nabije toekomst geen onduidelijkheid meer kan zijn over de maximumsnelheid. Die wordt namelijk op alle Nederlandse snelwegen hetzelfde: 100 kilometer per uur. “Dat is straks de nieuwe situatie en daar moeten we allemaal aan wennen.”

Lees ook: Snelheden gaan op alle snelwegen terug naar 100 km per uur

Hoe werkt trajectcontrole?

Bij trajectcontrole wordt het gemiddelde gemeten tussen twee punten, gecombineerd met de tijd die je erover doet om de afstand tussen die twee punten te overbruggen. Doe je daar korter over dan mogelijk is, dan heb je te hard gereden.

Een traject is idealiter niet te lang, om metingen zo precies mogelijk te houden. Spee spreekt van trajecten die maximaal zo’n vier kilometer lang zijn. Wordt de snelheid gemeten over een langer traject, dan wordt het traject in verschillende secties ‘geknipt’. De trajectcontrole op de A2 was verdeeld in drie secties, maar bestaat sinds vandaag uit vijf secties.

Rij je nu – totaal per ongeluk natuurlijk – te hard binnen alle vijf de secties op de A2, dan hoef je er niet bang voor te zijn dat je vijf bekeuringen thuis krijgt. “Wij vinden het niet zo vriendelijk om alle vijf de bekeuringen op te sturen”, stelt het OM. “Dus krijg je alleen de hoogste boete thuis.”