Politiek

IND veel te traag en moet asielzoekers tientallen miljoenen schadevergoeding betalen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet asielzoekers de komende jaren waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s betalen. Door de trage procedures stappen asielzoekers massaal naar de rechter voor een schadevergoeding.

De achterstanden zijn niet nieuw. Asielprocedures in Nederland liggen al jaren onder vuur en lopen flink op. Volgens staatssecretaris Ankie Broekers-Knol komt dat door bezuinigingen op de IND.

Recht op schadevergoeding

Ze vindt het ‘onacceptabel’ dat de dienst miljoenen moet betalen aan dwangsommen. Die schadevergoedingen kosten de overheid volgend jaar naar schatting 17 miljoen euro. Dit jaar liggen de kosten al op 5,5 miljoen euro.

Vooral mensen die een goede kans maken om een asielvergunning te krijgen, zoals veel Syriërs, moeten langer op uitsluitsel wachten. Zij zitten daarom zo lang in asielzoekerscentra dat ze naar de rechter mogen stappen voor een schadevergoeding.

Procedure asielzoekers blijft komende jaren een probleem

De staatssecretaris laat onderzoek doen hoe de doorlooptijden bij de IND kunnen worden verkort. De dienst krijgt ook extra personeel.

Ze hoopt dat in 2021 de vertragingen zijn weggewerkt, maar verwacht voor dat jaar ook nog een bedrag van 16 miljoen euro aan dwangsommen te moeten uitkeren.