Opmerkelijk

Tekort leraren basisschool loopt op, zoektocht naar duizenden docenten

Voor honderden scholen in het basisonderwijs dreigt dat zij het nieuwe schooljaar moeten beginnen zonder leerkrachten voor een deel van de klassen. De basisscholen komen op dit ogenblik zo’n 3500 leraren tekort, concludeert de PO-Raad op basis van onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek.

Het tekort aan onderwijzers is daarmee circa 5 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Veel openstaande vacatures worden weliswaar de komende weken vervuld, maar de 300 ondervraagde schoolbesturen geven aan steeds moeilijker nieuwe leerkrachten te kunnen vinden. Een op de vier schoolbesturen met tekorten geeft aan noodgedwongen onbevoegden voor de klas te zetten.

Een deel van het tekort kan de komende weken alsnog worden weggewerkt, maar de scholen verwachten voor 1400 vacatures helemaal geen leraren te kunnen vinden. Daarnaast is er een tekort aan schoolleiders en onderwijsondersteuners.