Syrische spion krijgt geen verblijfsvergunning en moet het land uit

Een Syrische man die in Duitsland heeft gespioneerd voor de Syrische staatsveiligheidsdienst moet het land uit. Ook mag hij tien jaar Nederland niet in. Dat heeft rechter bepaald.

De man was in 2017 vanuit Duitsland zijn vrouw en kinderen achterna gereisd die al in Nederland verbleven. Hij vroeg hier asiel aan. Volgens ministerie van Justitie en Veiligheid vormt de man een gevaar voor de openbare orde en veiligheid in Nederland.

De rechter stelt dat de man tijdens zijn verblijf in Duitsland informatie doorspeelde aan de Syrische veiligheidsdienst over Syrische oppositieleden die in ons buurland verbleven. Volgens justitie verrichtte de Syrische dienst op grote schaal arrestaties en maakte zich schuldig aan marteling.

Op grond van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties krijgen personen niet de status van vluchteling als ze een oorlogsmisdrijf hebben begaan of een misdrijf tegen de vrede of tegen de menselijkheid.