Steeds vaker verbod op ballonnen

UTRECHT (ANP) – Steeds meer gemeenten verbieden het oplaten van ballonnen. Volgens Stichting De Noordzee, die campagne voert tegen ballonnen, is het aantal gemeenten met een verbod tegen het oplaten binnen een maand gestegen van 17 naar 24 procent.

Inmiddels zijn er 85 gemeenten met een verbod, en 109 met een ontmoedigingsbeleid. In nog eens 25 gemeenten staat het onderwerp op de agenda, bijvoorbeeld omdat een lokale politieke partij een motie voorbereidt, becijfert Stichting De Noordzee. Een jaar geleden had 5 procent van de gemeenten zo’n verbod en nu dus al 24 procent.

De natuur- en milieuorganisatie voert sinds een maand campagne, omdat ,,elke ballon die de lucht in gaat, weer naar beneden komt”. Veel gemeenten besluiten het oplaten van ballonnen te verbieden omdat dit gevolgen heeft voor natuur en milieu. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel.