Politiek

Slachtoffers kinderporno krijgen geen melding als beelden opduiken

Slachtoffers van kinderporno worden voorlopig niet gewaarschuwd als beelden van hen opduiken. Velen van hen willen dat graag, maar het kabinet is bang dat zo’n melding oude wonden juist openrijt.

Amerikaanse slachtoffers van kinderporno krijgen wel een melding als beeldmateriaal op internet verschijnt of wordt gevonden bij verdachten. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) liet op aandringen van de Tweede Kamer onderzoeken of zoiets ook in Nederland kan.

Gevaar voor slachtoffers

Maar de onderzoekers zien veel bezwaren en wijzen vooral op het gevaar van zogenoemde “secundaire victimisatie” doordat slachtoffers veelal de boodschap zullen krijgen dat beelden “wijdverspreid zijn en keer op keer worden aangetroffen”.

Extra werk voor agenten

Dekker is ook beducht voor het extra werk dat dit zou betekenen voor agenten die nu al zo druk zijn met de strijd tegen kindermisbruik, schrijft hij aan de Kamer. Het voortdurend afspeuren van het internet zou ook te veel rekenkracht van computers vergen. En dan blijven nieuwe, onbekende beelden en het ondoordringbare dark web nog buiten beschouwing.

Lees ook: Misbruikbeelden met honderden Nederlandse kinderen gedeeld op het darkweb

Mocht blijken dat slachtoffers in de Verenigde Staten baat hebben bij meldingen, dan wil Dekker opnieuw kijken of een meldingssysteem haalbaar is.

ANP