Gezondheid

Slachtoffer woekerpolis Achmea: "Ons geld is gewoon gestolen"

Fons van der Heijden dacht in de jaren 90 zijn spaargeld goed te gebruiken en sloot verschillende beleggingsverzekeringen af. Tegen een goed rendement zou hij rond zijn pensioen een behoorlijk kapitaaltje hebben opgebouwd. Niets bleek minder waar.

Inmiddels staan deze verzekeringen bekend als ‘woekerpolissen’. Voor Fons betekent het dat hij kan fluiten naar zijn spaargeld, het merendeel is opgegaan aan kosten die de verzekeraars hebben berekend. “Ik wilde het geld gebruiken om mijn hypotheek in één keer af te lossen en als aanvulling op mijn pensioen. Maar je voelt je gewoon bedrogen, ze zijn met je spaarcenten weg.”

Vereniging Woekerpolis

De Consumentenbond heeft samen met de Vereniging Woekerpolis verschillende verzekeraars op het matje geroepen. Zo lopen er rechtszaken tegen Nationale Nederlanden, Aegon, ASR en Reaal. Daar is Achmea, waar Alphons ook zo’n polis had afgesloten, nu ook bij gekomen.

“Het is onbegrijpelijk dat een organisatie als Achmea zelfs weigert om met ons in gesprek te gaan”, aldus Ab Flipse van Vereniging Woekerpolis. “Doordat Achmea te hoge kosten inhield, kunnen hun klanten straks hun hypotheek niet aflossen of levert hun pensioenpolis veel te weinig op. Wij gaan nu via de rechter compensatie afdwingen. Als het niet goedschiks kan, dan moet het maar kwaadschiks.”

Achmea wilde niet op de kwestie reageren.