Politiek

Ex-kankerpatiënten kunnen eindelijk makkelijker een overlijdingsrisicoverzekering afsluiten

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft donderdag aan de Tweede Kamer een zogenoemd ‘schone lei’-beleid voorgelegd. Hierdoor hoeven ex-kankerpatiënten die ziektevrij zijn gebleven voor een bepaalde tijd bij het afsluiten van een overlijdingsrisicoverzekering niet meer aan te geven dat zij kanker hebben gehad.

De minister legt hiermee een bestuurlijke maatregel op in een sector die volledig zelfregulerend is. Daardoor wordt er korte metten gemaakt met de willekeur in het acceptatiebeleid van verzekeraars, de oorzaak voor de ongelijke behandeling van ex-kankerpatiënten.

Tien jaar

Om in aanmerking te komen voor het schone lei-beleid geldt een kankervrije termijn van tien jaar. Voor mensen die minderjarig waren toen de ziekte werd vastgesteld, geldt een termijn van vijf jaar. Daarnaast zal voor bepaalde vormen van kanker een kortere termijn dan tien jaar worden gehanteerd, afhankelijk van de diagnose.

In de komende maanden zal het Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), samen met het Verbond van Verzekeraars, op basis van onder andere de cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) het schone lei-beleid verder uitwerken.

Jarenlange lobby

NFK is blij met de beslissing van minister Hoekstra. De federatie voert hier al jarenlang lobby voor, zonder beweging te zien bij verzekeraars. “Daarom zijn wij afgelopen september naar de politiek gestapt, met onze oproep tot een wetswijziging, waarmee ex-kankerpatiënten aanspraak kunnen maken op het ‘recht om vergeten te worden’. Geweldig dat hier nu gehoor aan is gegeven”, vertelt Arja Broenland, directeur-bestuurder van NFK.

In september dit jaar publiceerde NFK een onderzoek, waaruit bleek dat zes op de tien respondenten het niet lukte om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Van hen werd 62% door de verzekeraar geweigerd vanwege de diagnose kanker. Een kwart weigerde zelf, omdat de kosten die bovenop de basispremie kwamen te hoog waren.

Blijvend extra premie

Zelfs na de vijfjaarsoverlevingsgrens lukte het de helft van de mensen niet om een ORV af te sluiten. Vijf jaar na diagnose is in de oncologie een belangrijk moment, omdat de kans op terugkeer van kanker dan klein is – hoewel afhankelijk van diagnose. Vier op de tien moesten blijvend extra premie betalen – soms oplopend tot honderden euro’s boven op de basispremie.

ANP