Rechtbank wijst eisen natuurorganisaties af: Circuit Zandvoort door met werkzaamheden Formule 1

Niet één, niet twee, maar zes verschillende partijen eisen in een kort geding dat de werkzaamheden ter voorbereiding op de Formule 1 op Circuit Zandvoort per direct worden gestopt, maar de rechtbank in Haarlem heeft de eis afgewezen.

Lees ook: Rechtszaak dient tegen Zandvoort: Winnen padden en hagedissen van Max Verstappen?

De eisers, waaronder Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen, Stichting Duinbehoud en Milieudefensie, probeerden de werkzaamheden op het circuit tegen te houden omdat daardoor het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis “permanent wordt vernield”. Beide diersoorten hebben een beschermde status. In gebieden waar ze leven, mogen daarom niet zomaar werkzaamheden plaatsvinden.

‘Ontheffingen te snel afgegeven’

Maar niet alleen dat, ook vinden de natuur- en milieuorganisaties dat de ontheffingen te snel afgegeven zijn. Daar ging de voorzieningenrechter dus niet in mee, hij “ziet geen grond om aan te nemen dat met het verlies van dit beperkte gebied afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad en zandhagedis”.

Maximaal twee hectare leefgebied gaat definitief verloren. De overige 8 hectare waarop gewerkt wordt, zal als het werk gedaan is “weer beschikbaar komen voor de rugstreeppad en zandhagedis”. Padden en hagedissen in de directe omgeving van het circuit zijn bovendien al gevangen en verderop uitgezet.

De rechter is het met de provincie en het circuit eens dat het organiseren van de Grand Prix “een dwingende reden van groot openbaar belang” is. Tijdens de zitting hadden de natuurorganisaties betoogd dat met de Formule 1 alleen commerciële belangen zijn gediend, maar de rechter wijst op de statuur van het evenement en op “de grote maatschappelijke belangstelling” ervoor.

Lees ook: ‘Werkzaamheden circuit Zandvoort moeten direct stoppen vanwege beschermde dieren’

Om de grote bezoekersstroom in goede banen te leiden, worden rond het circuit onder meer nieuwe paden aangelegd, tijdelijke tribunes gebouwd en een tunnel gegraven. Ook in de afweging van de provincie dat tribunes nodig zijn om te voorkomen dat bezoekers het duingebied vertrappen kan de rechter zich vinden.

Reactie uitspraak

Robert van Overdijk, directeur Circuit Zandvoort en Dutch Grand Prix is tevreden met de uitspraak. “Met deze uitspraak wordt wederom duidelijk dat Circuit Zandvoort de wet- en regelgeving zeer serieus neemt, ondanks dat anderen graag anders doen geloven. Het steunt ons dat de rechter heeft geoordeeld dat wij het opvangen en herplaatsen van de diersoorten, zoals voorgeschreven door externe onafhankelijke ecologische deskundigen, op correcte wijze hebben uitgevoerd. Daarnaast is het ook goed om te lezen dat de voorzieningenrechter aangeeft dat, gelet op de statuur van de Dutch Grand Prix en de grote maatschappelijke belangstelling daarvoor, er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang.”

Vrijdag weer kort geding

Met deze uitspraak is de juridische strijd rond de Formule 1 nog niet afgelopen. Vrijdag dient het volgende kort geding. Milieuorganisatie MOB vindt dat de rechtbank de Formule 1 zelf moet verbieden, omdat het racespektakel leidt tot meer schadelijke stikstofuitstoot in beschermd duingebied.

De Formule 1 keert in 2020 terug op het circuit.

ANP/redactie