Quote hoeft Duthler-stuk niet te rectificeren

AMSTERDAM (ANP) – Zakenblad Quote hoeft een artikel over VVD-senator Anne-Wil Duthler niet te rectificeren. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de politica had aangespannen tegen het tijdschrift.

De voorzieningenrechter in Amsterdam oordeelde dat er voldoende feiten zijn om het verhaal van Quote te onderbouwen. Bovendien moet een publiek figuur volgens de rechter meer kritiek dulden dan iemand zonder publieke functie. Het artikel levert een bijdrage aan het actuele maatschappelijke debat over de integriteit van Kamerleden.

Duthler is in opspraak omdat ze haar politieke positie zou gebruiken voor zakelijke belangen. Hierover werd al meerdere keren gepubliceerd, maar volgens de senator zijn de journalisten met de publicatie van een artikel op 15 maart een grens over gegaan.

Geen gedegen onderzoek

Het bericht op de website van Quote had als kop: ‘Geldeiser legt beslag op bedrijf VVD-senator Anne-Wil Duthler’. Volgens de senator hebben de journalisten geen gedegen onderzoek gedaan en zich voor het karretje laten spannen van een ,,verongelijkte leverancier”. In het artikel wordt in haar ogen bovendien ,,van alles door elkaar gehaald” en staan volgens Duthler ,,zinsneden die worden gebruikt bij ernstige vormen van criminaliteit”.

Volgens de advocaat van Quote hebben de journalisten die het stuk schreven lang onderzoek gedaan naar Duthler. Bovendien was volgens hem uitvoerig wederhoor toegepast, waarbij ontwijkend of beperkt op vragen zou zijn gereageerd.

Integriteit

Het tijdschrift meldde verder onder meer dat Duthler, in tegenstelling tot wat zij steeds heeft beweerd, wel degelijk direct betrokken is bij een groep bedrijven van haar man op het gebied van privacybescherming.

De VVD doet onderzoek naar de integriteit van Duthler na berichtgeving door Quote.