Partijen eisen opheldering over Tata Steel

HAARLEM (ANP) – Provinciale Staten in Noord-Holland eisen opheldering over de uitstoot van stofwolken die zware metalen bevatten vanaf het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Ze reageren verontrust op dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waaruit blijkt dat kinderen uit de omgeving aan ‘ongewenste’ concentraties lood, mangaan en vanadium zijn blootgesteld door de zogeheten grafietregens.

CDA, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie hebben een spoeddebat aangevraagd. Afhankelijk van de uitkomst daarvan overwegen ze een eigen onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond Tata Steel en het optreden van het provinciebestuur.

“Tata is in het verleden vaker in opspraak geweest door de grafietregens. We vragen ons af of de provincie de problemen niet eerder had moeten constateren, strengere normen had moeten stellen en eerdere had moeten aandringen op oplossingen”, aldus Statenlid Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren.