Politiek

Ondanks diversiteitsbeleid is de politie nog steeds overwegend wit

Het is landelijk slecht gesteld met de culturele diversiteit van het politiekorps. De agenten zouden nog steeds overwegend te wit zijn. Dit ondanks het diversiteitsbeleid dat de politie de laatste paar jaar voert.

Van de ruim 65 duizend politiemedewerkers in Nederland had eind vorig jaar een kleine dertien procent een migratieachtergrond. Dit blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS. Daarmee vormt de politiemacht in ons land bepaald geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving, waarin bijna een kwart eerste of tweede generatie migrant is.

Politiemacht

Er werd specifiek gekeken naar de ‘operationele politiemacht’: agenten die direct in contact staan met burgers en primaire politietaken uitvoeren. Ook zetten we de cijfers voor aspiranten op een rij, die een basisopleiding bij de politie volgen. De ‘totalen’ voor alle medewerkers in de verschillende politieregio’s zijn niet bekend. De volgende verschillen vallen op:

  • Amsterdam staat bovenaan als het gaat om diversiteit op straat. Elf procent van de operationele politiemacht heeft een niet-westerse migratieachtergrond en zeven procent een westerse migratieachtergrond.
  • Daarnaast heeft de hoofdstad verreweg de meeste agenten in opleiding met een niet-Nederlandse achtergrond, eind 2018 was dit bijna 43 procent.
  • Ook in de regio’s Rotterdam en Oost-Nederland zijn er relatief veel personen met een niet-westerse migratieachtergrond die de basis-politieopleiding volgen (respectievelijk vijftien en veertien procent).
  • De cijfers over Amsterdam en Rotterdam zijn niet geheel verrassend, dit zijn twee van de meest cultureel diverse regio’s in Nederland. In beide steden heeft ruim één op de drie inwoners een niet-westerse migratieachtergrond. In de regio Oost-Nederland is dit daarentegen voor slechts acht procent van de bevolking het geval, wat het aandeel aspiranten uit deze groep relatief hoog maakt.
  • In Limburg en Noord-Nederland worden agenten met een niet-westerse achtergrond relatief het minst vertegenwoordigd: in beide regio’s is dit slechts twee procent.

Diversiteitsbeleid

Landelijk heeft een kleine zes procent van alle politiemedewerkers een niet-westerse afkomst en zeven procent een westerse. De organisatie wordt dan ook geregeld bekritiseerd om haar gebrek aan diversiteit. In 2015 startte zij een nieuw diversiteitsprogramma om actief mensen aan te trekken die ondervertegenwoordigd zijn in hun overwegend witte, mannelijke (67%) personeelsbestand.

Sindsdien streeft de politie ernaar dat een kwart van de mensen die instroomt een ‘dubbele culturele achtergrond’ heeft, dus zowel een Nederlandse als een migratieachtergrond. Daarbij maakt het niet uit in welk ander land deze persoon wortels heeft. In 2017 werd dit streven ruim gehaald, maar vorig jaar daalde het aandeel naar 22 procent.
Beeld: Local Focus