Nog 11 topinkomens politie boven de norm

DEN HAAG (ANP) – Het aantal politiefunctionarissen dat meer verdient dan een minister (de WNT- of balkenendenorm) is vorig jaar gehalveerd van 22 naar 11. Met de 11 politieambtenaren die hier nog niet aan voldoen, is overeengekomen dat zij hun inkomen binnen drie jaar afbouwen tot onder de norm.

In 2013 is in de Wet normering topinkomen (WNT) afgesproken dat topfunctionarissen bij de overheid en semipublieke organisaties niet meer mogen verdienen dan een minister. Bij de politie geldt de norm voor de inkomens van de korpsleiding.

Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld. In 2018 was die 189.000 euro. Bij dit bedrag zijn behalve het salaris ook alle belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen inbegrepen, evenals pensioenopbouw en beloningen die op termijn worden uitbetaald.