Opmerkelijk

'Nederlanders tonen veel begrip voor publieksvriendelijke actie van de bouwsector'

In navolging van de boeren gingen woensdag de bouwers richting het Malieveld om te demonstreren vanwege de stikstofcrisis. Hoewel het boerenprotest in eerste instantie op veel kritiek stuitte staat 91% van de Nederlanders nu wel positief tegenover de actie van de bouwsector. Dat blijkt uit ons dagelijkse onderzoek Wat vindt Nederland.

Een vijfde van de Nederlanders, 20%, zegt nu wel klaar te zijn met alle acties op de snelwegen in Den Haag. Bijna driekwart van de ondervraagden, 72%, lijkt er niet zo mee in te zitten.

Politiek

Maar zullen de acties wel effect hebben? 79% van de ondervraagden vindt dat de politiek moet zwichten voor de druk van de actievoerders, 13% is het daar mee oneens en vindt dat de politiek het been stijf moet houden.

Als de demonstranten willen dat de politiek in beweging komt, moeten ze de acties juist veel harder maken, vindt 63% van de ondervraagden.

Sympathie

De bouwers die woensdagochtend actie voerden kunnen echter niet op de meeste sympathie rekenen van onze ondervraagden. Slechts 10% heeft het meeste sympathie voor deze sector. 40% van de ondervraagden zegt het meeste sympathie te hebben voor het zorgpersoneel. Op de tweede plaats staan de boeren: 37% van de Nederlanders heeft het meeste begrip voor deze groep. Opvallend: De milieuactivisten kunnen op weinig sympathie rekenen: slechts 1% van de ondervraagden heeft het meeste begrip voor de milieuactivisten.

Lees ook: Diverse arrestaties op A12 na bouwprotest wegens gevaarlijk rijgedrag

Toch is er over het algemeen begrip voor de demonstranten: driekwart van de ondervraagden is het oneens met de stelling dat de demonstranten te ver gaan met het hele land plat te leggen en dat de politie harder moet ingrijpen.

Wat Vindt Nederland? is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.