Politiek

Nederland groeit in 2018 met 100.000 mensen naar 17,3 miljoen inwoners

De Bevolkingsteller van het Centraal Bureau voor de Statistiek schat dat Nederland bijna 17,3 miljoen inwoners telt. Dat is ongeveer 100.000 meer dan aan het begin van 2018. In totaal kwamen 241.000 mensen naar Nederland en vertrokken er 153.000.

Volgens het CBS komt verreweg het grootste deel van de mensen dat naar Nederland kwam van binnen Europa. “Een deel van de immigranten vertrekt na kortere of langere tijd, en er is een substantiële groep mensen met een Nederlandse achtergrond die ergens anders gaan wonen.”

 

Op deze kaart van LocalFocus kun je zien of jouw gemeente is gegroeid of gekrompen:

Grote steden

De grote steden zijn vorig jaar groter geworden. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben meer inwoners gekregen. Dat komt vooral door immigratie vanuit het buitenland. Tegelijk vertrokken veel inwoners van de drie steden naar de voorsteden.

Amsterdam verwelkomde 36.000 inwoners vanuit het buitenland, terwijl 21.000 Amsterdammers naar het buitenland emigreerden. Daar staat tegenover dat bijna 43.000 Amsterdammers de stad verruilden voor een andere Nederlandse gemeente, terwijl er vanuit de rest van Nederland maar 32.000 mensen naar Amsterdam verhuisden.

Lees ook: Steeds meer baby’s geboren in eenoudergezin

Daarnaast werden er bijna 5.000 Amsterdammers meer geboren dan er doodgingen. Ook Rotterdam en Den Haag groeiden door immigratie en geboorte en verloren inwoners door verhuizingen, aldus het CBS.

Utrecht is een uitzondering. Het is de enige grote stad die weinig buitenlanders trekt. Bovendien verhuizen er meer mensen vanuit andere Nederlandse plaatsen naar Utrecht dan er vertrekken uit de Domstad.

Krimpregio’s

In 74 gemeenten daalde het aantal inwoners. Die liggen in krimpregio’s als Groningen, Friesland en Limburg en in de Achterhoek, Zeeland en de Kop van Noord-Holland. Dat komt door vergrijzing daar: er wonen veel ouderen en er worden weinig baby’s geboren.

ANP