Veelbesproken MS-middel Fampyra alsnog in basispakket

Fampyra, een geneesmiddel voor mensen met multiple sclerose, komt per 1 september in het basispakket voor patiënten van 18 jaar en ouder. Dat schrijft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

Over Fampyra was de afgelopen jaren veel te doen. Het Zorginstituut, dat de minister adviseert over de effectiviteit van geneesmiddelen, concludeerde tot twee keer toe dat het middel niet bewezen effectief is.

Er was echter een groep patiënten die aangaf er wel baat bij te hebben. De afgelopen tijd werd nieuw onderzoek gedaan en nu ligt er een nieuw, positief advies van het Zorginstituut, dat Bruins dus overneemt. MS-patiënten met ernstige loopbeperkingen krijgen het middel vanaf volgende maand vergoed.

Kosten

Omdat Fampyra niet bij alle MS-patiënten aanslaat, komt er een proefperiode van twee weken. Als het loopvermogen van de patiënt voldoende erop vooruitgaat, wordt de behandeling voortgezet.

Fabrikant Biogen betaalde de afgelopen tijd een deel van de kosten van Fampyra. Van de 128 euro die de pillen per maand kosten, nam de maker zo’n 60 procent voor zijn rekening.

Patiënten moesten een eigen bijdrage betalen. Nu er een positief advies ligt van het Zorginstituut wordt die eigen bijdrage alsnog vergoed door Biogen, met terugwerkende kracht. Dat was eerder zo afgesproken.

ANP