Politiek

Minder uitzonderingen voor asielzoekers na wegvallen discretionaire bevoegdheid

Er was veel om te doen en vanaf 1 mei is het zover. De bewindsman die voor asiel verantwoordelijk is, verliest de speciale bevoegdheid om afgewezen asielzoekers in schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning te geven.

Het schrappen van de zogeheten discretionaire bevoegdheid is onderdeel van een akkoord dat de regeringspartijen begin dit jaar sloten. Daarmee verdween ook het kinderpardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers en hun kroost.

Minder hoop geven aan vreemdelingen

De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft na 1 mei nog wel de mogelijkheid een verblijfsvergunning voor beperkte tijd aan asielzoekers toe te kennen. Die kunnen nu meteen een beroep doen op schrijnende omstandigheden.

De oude discretionaire bevoegdheid kwam pas aan het einde van de procedure in beeld, waardoor een vreemdeling tot het allerlaatste moment hoop hield op een verblijfsvergunning. Maar zulke prikkels die het verblijf in Nederland verlengen, moeten worden verminderd, vindt verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers.

Volgens VluchtelingenWerk Nederland verdwijnt de barmhartigheid uit het asielbeleid.

ANP