Sport

Milieuclubs bereid om Zandvoort tegemoet te komen

In ruil voor een aantal duurzaamheidsmaatregelen zijn milieuorganisaties bereid procedures tegen de komst van de Formule 1 naar Zandvoort te laten varen. Zij stellen dat het circuit Zandvoort dan buiten de Grand Prix om de geluidhinder op reguliere dagen vermindert en binnen vijf jaar overschakelt op het gebruik van elektrische raceauto’s.

Compromis

Zij zeggen aan te sturen op een gesprek en op een compromis met het circuit. Daarvoor zijn een aantal voorstellen op schrift gezet, melden de organisaties maandag. Het gaat om de Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Vereniging Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Vrienden van Middenduin en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland. Zij willen medio oktober met de directie van het circuit om de tafel.

“We stellen geen keiharde eisen, maar zullen wel de regelgeving toetsen als een oplossing uitblijft”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud. Twee eerdere gesprekken hebben vooralsnog geen resultaat gehad.

Discussie

De milieuorganisaties merken wel op dat met de komst van de Formule 1 “de discussie is opgelaaid over de vraag of het wel zo verstandig is om een milieubelastende activiteit als de autoraces op het Circuit Park Zandvoort te situeren midden in een natuurgebied”, het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

Als alternatief voor verplaatsing willen zij de dagelijkse exploitatie van het circuit “meer in overeenstemming brengen met principes voor duurzaam toerisme, de zorg voor de natuur en een gezonde leefomgeving”. Volgens Karel van Broekhoven van het platform Rust bij de Kust zitten omwonenden nu al “250 dagen per jaar in de rotherrie”. “Maar we willen niet dwarsliggen. We willen wat geven en wat nemen”, zegt hij.

In een reactie laat het Circuit Zandvoort weten al geruime tijd in gesprek te zijn met de milieuverenigingen over de te ervaren geluidsoverlast en de wensen en eisen die ze op dat punt hebben. Die gesprekken verlopen volgens een woordvoerder van het circuit constructief.

ANP