Politiek

'Maximumsnelheid omlaag vanwege stikstofprobleem'

De veestapel moet worden verkleind en de maximumsnelheid op wegen verlaagd. Dat adviseert oud-minister Johan Remkes het kabinet om de stikstofcrisis het hoofd te bieden.

Dat meldt het AD zaterdag.

Woensdag gaat Remkes zijn advies presenteren dat hij samen met een college heeft opgesteld. Dit college is geformeerd om oplossingen te vinden voor de stikstofcrisis in Nederland. Door de crisis liggen duizenden bouwprojecten stil.

Natuur beschermen tegen stikstof

In zijn advies geeft Remkes aan dat de natuur in Nederland beschermd moet worden. De Raad van State bepaalde dat veel bouwvergunningen onwettig zijn, omdat natuurgebieden door de uitstoot van stikstof worden aangetast. Volgens Remkes kan dat het snelst in de landbouw en in het verkeer. In die twee sectoren moet het kabinet met spoed zogenoemde ‘bronmaatregelen’ treffen.

Daarbij valt te denken aan forse inkrimping van de veestapel. Zeker in omgeving van de vele natuurgebieden die Nederland rijk is. Bij de landbouw komt veel ammoniak vrij, in het verkeer gaat het om ongezonde stikstofoxiden. Door de maximumsnelheid op wegen te verlagen, neemt de uitstoot direct af.

Maatregelen treffen in álle sectoren

Remkes adviseert om maatregelen te treffen in álle sectoren, maar landbouw en verkeer springen eruit. Door de maatregelen moet het op korte termijn weer mogelijk worden om projecten door te laten gaan, zoals woningbouw en de aanleg van wegen en andere infrastructuur. Daarin moet kabinet samen met provincies optrekken.