Politiek

Koning: Rusland moet MH17-onderzoek steunen

Koning Willem-Alexander heeft Rusland opgeroepen mee te werken aan het MH17-onderzoek. Dat deed hij tijdens een toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. “De nabestaanden van de 298 slachtoffers verwachten gerechtigheid en wij zullen niet rusten voordat recht is gedaan”, aldus de koning.

Willem-Alexander noemt het “onaanvaardbaar dat verantwoordelijken voor internationale misdaden” hun straffen ontlopen. “Ik herhaal hier dat alle landen – ook Rusland – op grond van Veiligheidsraadresolutie 2166 dienen mee te werken aan het vinden van de waarheid over het neerhalen van MH17 op 17 juli 2014.”

‘We hebben elkaar nodig’

De koning, die in 2015 voor het eerst de Algemene Vergadering toesprak, benadrukte verder het belang van de VN “nu het draagvlak voor deze samenwerking onder druk staat”. Volgens Willem-Alexander is “ieders vrijheid, veiligheid en welvaart” het best gewaarborgd bij een brede samenwerking van staten. “Sterker nog: wij hebben elkaar méér nodig dan ooit.”

Lees ook: Oekraïne laat MH17-verdachte Vladimir Tsemach vrij

Ook nam de koning het op voor de rechten van seksuele minderheden. “Het Koninkrijk der Nederlanden is blij dat op steeds meer plaatsen in de wereld de gelijke rechten van homo’s, lesbiennes, transgenders en andere minderheidsgroepen worden benoemd in de wet.” Maar volgens Willem-Alexander is het uiteindelijk “de praktijk die telt”.

Zorgen om klimaat en compliment voor koningin

Hij haalde eveneens de zorgen over de klimaatverandering aan. “Nog nooit was internationale samenwerking zo urgent voor de toekomst van onze planeet. Broeikasgassen kennen geen grenzen. Alleen samen kunnen we klimaatverandering het hoofd bieden. Wij geven graag gehoor aan de oproep om verantwoordelijkheid te nemen en ambitie te tonen.”

Koningin Máxima kreeg van haar man ook complimenten voor haar VN-werk. Zij is speciale pleitbezorger van de Secretaris-Generaal voor het toegankelijk maken van financiële diensten. “Zij vervult die functie nu tien jaar met een enorme gedrevenheid en passie en met groot plezier”, zei de koning.

ANP