Dieren

Kievitskuikens verhongeren door droogte, boeren komen in actie

Kleine grutto- en kievitskuikens hebben het moeilijk door de droogte. Bij de Bond van Friese Vogelwachten zijn al meerdere meldingen gekomen van verhongerde vogeltjes. Door de droge grond blijven insecten weg waardoor de soms maar twee dagen oude kuikens overlijden.

De Bond van Friese Vogelwachten roept boeren daarom op om hier en daar water op het land te pompen en greppels te laten vollopen. Op dat water komen insecten af die later weer door de kuikens kunnen worden opgegeten.

Ook de grotere grutto’s en kieviten krijgen hun maag moeilijk gevuld. Het favoriete kostje van de volwassen vogel, regenwormen, zitten zo diep in de grond dat hun snavels niet lang genoeg zijn.

Hulp

Frans Kloosterman van de Bond van Friese Vogelwachten hoopt dat veel mensen gehoor geven aan hun oproep. “We kunnen met simpele maatregelen al helpen.”

Ook mensen met een minder groot stuk land kunnen al helpen door hun tuin nat te maken. Zwaluwen gebruiken bijvoorbeeld modder om een nestje van te maken, maar nu vinden ze alleen droge grond.