Politiek

'Kabinet volgt stikstofadvies: maximumsnelheid omlaag en minder vee'

Het kabinet neemt het advies van oud-minister Remkes voor de aanpak van de stikstofcrisis grotendeels over. Dat betekent dat de maximumsnelheid op een aantal wegen omlaag gaat en dat de veestapel rond natuurgebieden wordt verkleind.

Dat maakt het kabinet zeer waarschijnlijk vrijdag bekend, zo melden Haagse bronnen aan het AD. Het ministerie zegt tegen Hart van Nederland dat er vanavond nog door de coalitiepartijen wordt overlegd over de laatste details van een kabinetsbrief over een “slimme stikstofaanpak”.

Geen algemene snelheidsverlaging

De partijen zouden het er sowieso over eens zijn dat een ‘gerichte’ verlaging van de maximumsnelheid en ‘gerichte’ inkrimping van de veestapel onvermijdelijk zijn om de stikstofuitstoot in Nederland te minderen.

Een algemene snelheidsverlaging komt er volgens het AD niet. Regeringspartij VVD wil dat auto’s alleen langzamer gaan rijden in de gebieden waar dat echt nodig is.

Details nog onduidelijk

Volgens het ministerie is er verder nog weinig concreets bekend over de aanpak. Zo is niet duidelijk op welke wegen de maximumsnelheid omlaag gaat en hoeveel geld er beschikbaar komt.

Het AD schrijft dat het kabinet in ieder geval een substantieel bedrag beschikbaar stelt. Waarschijnlijk gaat het om enkele miljarden euro’s.