Politiek

Kabinet wil 'snelle en zorgvuldige' aanpak stikstofprobleem, oppositie is kritisch

Het kabinet neemt maatregelen en stelt geld beschikbaar voor de aanpak van het stikstofprobleem. In een verklaring zegt het kabinet dat het hulp gaat verlenen aan boeren die willen stoppen, een zogenaamde warme sanering. Ook komen er gerichte snelheidsverlagingen in aangewezen gebieden.

Omdat de uitstoot en neerslag per gebied verschilt, mikt het kabinet naar eigen zeggen op maatwerk. Per gebied wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de natuur te herstellen en tegelijkertijd de vergunningverlening weer op gang te brengen. Een algemene snelheidsverlaging komt er dus bijvoorbeeld niet.

“Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet, maar duidelijk is dat de uitstoot van stikstof omlaag moet”, zegt minister Schouten. “Het kabinet heeft en pakt de verantwoordelijkheid om hiervoor de juiste maatregelen te nemen.”

Advies over stikstofprobleem overgenomen

Het lijkt er dus op dat het kabinet het stikstofadvies van de commissie Remkes inderdaad grotendeels overneemt. Haagse bronnen zeiden donderdag al tegen het AD dat de coalitiepartijen daar voor zouden kiezen.

Lees ook: ‘Kabinet volgt stikstofadvies: maximumsnelheid omlaag en minder vee’

Het idee is dat boeren die willen stoppen, daarbij worden geholpen door de overheid. Boeren die veel stikstof uitstoten in de omgeving van de Natura 2000-gebieden, komen als eerste in aanmerking. Natura 2000-gebieden zijn beschermde natuurgebieden.

Boeren die blijven, krijgen steun bij het investeren in stallen met een lagere uitstoot.

Aan de slag met stilgelegde bouwprojecten

Op dit moment liggen door heel Nederland duizenden bouwprojecten stil. Dat gebeurde nadat de Raad van State de stikstofregelgeving van de overheid naar de prullenbak had verwezen. Volgens het kabinet krijgen provincies en gemeenten meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten.

Ook wordt salderen weer mogelijk. Dat betekent dat bouwprojecten zo kunnen worden aangepast dat de stikstofuitstoot uiteindelijk gelijk blijft of zelfs vermindert. Denk aan het energieneutraal maken van huizen of het gebruiken van elektrisch vervoer. Zulke maatregelen kunnen in de praktijk alleen worden genomen bij de kleinere bouwprojecten.

Oppositie noemt plannen ‘boterzacht’

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn negatief over de plannen van het kabinet om de stikstofproblemen aan te pakken. GroenLinks noemt de maatregelen “boterzacht, niet concreet en te traag”. Partijleider Jesse Klaver wijst erop dat er “geen cent wordt uitgetrokken om boeren uit te kopen of natuur te herstellen. Boeren, bouwers en natuurliefhebbers: niemand is met het plan van vandaag veel wijzer geworden.”

Ook oppositiepartij SP reageert sceptisch. Minister Carola Schouten benadrukt vrijwilligheid bij sanering van de veehouderij, en vermijdt te spreken over minder dieren, stelt Kamerlid Frank Futselaar. Hij betwijfelt “of we met die insteek snel vaart kunnen maken met stikstofcrisis.”

ANP/Redactie