Greenpeace naar rechter om bijstoken biomassa

AMSTERDAM (ANP) – Greenpeace heeft drie kolenbedrijven – RWE, Uniper en Engie – gedreigd naar de rechter te stappen. De milieuorganisatie begint een kort geding wanneer zij niet binnen tien dagen stoppen met het bijstoken in hun kolencentrales van het organisch materiaal dat niet gegarandeerd duurzaam is.

Greenpeace maakt uit recente rapportages van de kolenbedrijven op dat de centrales in strijd met de afspraken al geruime tijd biomassa bijstoken. Dat is voor Greenpeace onaanvaardbaar, omdat niet is vastgesteld dat deze biomassa aan de afgesproken duurzaamheidseisen voldoet. In 2013 werd namelijk bij de onderhandelingen van het energieakkoord een compromis bereikt over het bijstoken in kolencentrales van biomassa, een verzamelnaam voor plantaardig en dierlijk materiaal, zoals gft-afval, mest en hout.

De milieuorganisaties stelden als voorwaarde dat de hoeveelheid biomassa zou worden beperkt en dat alleen mocht worden bijgestookt als de biomassa aan nader vast te stellen duurzaamheidscriteria zou voldoen. De energiebedrijven gingen daarmee akkoord, zegt Greenpeace.

Afspraken over controle daarop zijn nog niet rond. De kolenbedrijven krijgen nu tien dagen de tijd om de afspraken over de controle te voltooien. En om aan te tonen dat de biomassa die zij gebruiken aan de afspraken voldoet. Als niet glashelder is dat aan de duurzaamheidscriteria wordt voldaan, stapt Greenpeace naar de rechter.