Politiek

Grapperhaus wil #Metoo-gedrag strafbaar maken

Onvrijwillige seks en seksuele intimidatie worden strafbaar. Dat eerste is nodig om slachtoffers die uit angst ‘bevriezen’ en niet protesteren beter te beschermen, vindt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Het tweede moet ervoor zorgen dat opdringerige onverlaten niet langer hun gang kunnen gaan op straat en op het internet.

Op dit moment zijn seksuele vergrijpen alleen strafbaar als er dwang in het spel is, zoals bij verkrachting of aanranding. Grapperhaus wil dit nu verbreden, zodat ook mensen die niet vrijwillig seks hebben kunnen worden beschermd.

#Metoo

“De #Metoo-beweging heeft onder de aandacht gebracht hoe wijdverbreid seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt,” schrijft Grapperhaus in zijn brief. De afgelopen maanden heeft het Ministerie contact gehad met experts, politie en het Openbaar Ministerie (OM) om te kijken hoe seksueel grensoverschrijdend gedrag aangepakt kan worden.

Volgens Grapperhaus laat de maatschappij steeds duidelijker zien dat er iets aan gedaan moet worden. “Niet alleen ernstige vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals seks tegen de wil van een ander, maar ook lichtere vormen, zoals ongewenste seksuele betasting en het maken van seksuele toespelingen, worden sterker afgekeurd dan voorheen.”

Moet altijd vrijwillig zijn

De uitgangspositie van de minister hierbij is dat seks altijd vrijwillig moet zijn. Seksuele partners moeten daarbij altijd oog hebben voor elkaar. Als een van beiden signalen geeft niet mee te willen doen, krijgt iedereen straks de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of iemand nog wel seks wil. Hierdoor kunnen ook mensen die door toedoen van angst tijdens een bedreigende situatie ‘bevriezen’ en daardoor zich niet kunnen uiten of fysiek verzet bieden. Tot nu toe zijn slachtoffers in deze gevallen niet voor de wet beschermd.

Online

Daarnaast wil de minister seksuele intimidatie op straat en online strafbaar stellen. Het gaat hierbij om fysieke of verbale uitingen die bedoeld zijn om anderen te kwetsen, vernederen of op andere wijze te intimideren. Voorbeelden hiervan zijn het maken van masturberende bewegingen of het maken van seksueel getinte opmerkingen.

De voornemens van Grapperhaus laten een verschuiving zien van de situatie waarbij tot nu toe seksueel geweld alleen bij dwang werd aangepakt naar een situatie waarbij er geen sprake meer hoeft te zijn van dwang. Op deze manier worden ook lichtere vergrijpen aangepakt, waarvoor dan ook lichtere straffen zouden gelden, bijvoorbeeld kortere gevangenisstraffen of boetes.

Wat Vindt Nederland?

Wat vindt Nederland? Is dit een onrealistische plan van de minister, of is Nederland positief over een wet die seksueel overschrijdend gedrag harder bestraft?

1600 mensen deden mee aan ons onderzoek. Het grootste deel, 70%, vindt de nieuwe wet van de minister onrealistisch, net als de politiebond. In zaken van seksueel overschrijdend gedrag is het vaak het woord van de een tegen het woord van de ander. Voor politie en justitie is het daarom vaak moeilijk voldoende bewijs te vinden om tot vervolging over te gaan. 17% is wel positief over een hardere aanpak.

Toch zegt 63% van Nederland dat politie en justitie een speerpunt moeten maken van de aanpak van seksueel geweld en dat er dus meer mankracht op gezet moet worden. 26% vindt dat de politie zich beter op andere vormen van criminaliteit kan focussen.