Grapperhaus: conclusies 'uitermate indringend'

DEN HAAG (ANP) – Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemt de bevindingen de commissie-Fokkens ,,uitermate indringend en de conclusies zeer kritisch”. Deze conclusies betreffen volgens hem ,,niet alleen het niet integere gedrag van twee hoge functionarissen van het OM, maar ook de wijze waarop daarmee door de top van de organisatie is omgegaan”.

De commissie verwijt het OM gebrek aan ,,ethisch leiderschap’’. Twee hoofdofficieren hebben de integriteitstregels ernstig geschonden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijf de bewindsman het met de commissie eens te zijn ,,dat de problematiek niet kan en mag worden beschouwd als een incident, maar moet worden gezien als een serieus en krachtig signaal om de handen uit de mouwen te steken”. Dat gaat het Openbaar Ministerie ook doen, belooft Grapperhaus.

Hij heeft het Openbaar Ministerie gevraagd uiterlijk eind mei aan te geven hoe de diverse aanbevelingen van de commissie-Fokkens worden uitgevoerd. Volgens Grapperhaus moet het OM als organisatie de tijd en de ruimte krijgen om daaraan gevolg te geven.