Zo zegt de GGD dat door de komst van windmolens en waterpompen dit voor geluidsoverlast kan zorgen. Daarnaast kan de uitstoot van biomassa een gezondheidsrisico zijn, omdat hier veel fijnstof bij komt kijken.

Nederland verduurzamen

De GGD is van mening dat het huidige klimaatbeleid moet aansluiten bij de Nationale Omgevingsvisie, het Schone Lucht Akkoord, het Preventieakkoord en de aankomende Nota Volksgezondheid. Nederland wil de komende jaren flink verduurzamen. Daardoor moet het klimaatbeleid de komende jaren voldoen aan internationale afspraken.