Politiek

Belangrijkste feiten en cijfers over de F-35 Lightning II

Donderdag kwam dan eindelijk de F-35 Lightning II aan op vliegbasis Leeuwarden, and this time it’s here to stay.

Na 23 jaar ontwikkeling, productie en politiek gesteggel was het donderdag dan eindelijk zo ver. Maar hoe zit het ook alweer met de even geroemde als beruchte Joint Strike Fighter F-35? Wat feiten en cijfers op een rij:

  • Nederland heeft 46 F-35’s gekocht. De eerste kwam op 31 oktober 2019 aan op Vliegbasis Leeuwarden, de laatsten moeten in 2023 geleverd worden.
  • Met een aankoopbudget van zo’n vijf miljard euro is de F-35 de duurste defensieaankoop ooit.
  • De productie van het gevechtsvliegtuig heeft voor zo’n 2000 banen gezorgd.
  • De verwachting is dat het onderhoud van het toestel eveneens 2000 banen zal opleveren.
  • In 2018 werd de stuksprijs van een Joint Strike Fighter geschat op 83,1 miljoen euro.

Er is in die 23 jaar politiek gezien ook een hoop te doen geweest om de F-35. In 1996 wordt besloten dat de oude F-16 aan vervanging toe is en in 2002 stapt Nederland met een financiële investering in de ontwikkelingsfase van het jachtvliegtuig. Door veel politiek gesteggel wordt 11 jaar later, in 2013, pas definitief gekozen voor de F-35 als opvolger voor de F-16.

Waarom de F-35?

Defensie meldt op haar website drie belangrijke redenen waarom Nederland heeft besloten om de F-16 te laten vervangen door de F-35:

1.De F-16’s zijn verouderd

De F-16 is sinds 1979 in gebruik en in ruim 30 jaar veel ingezet voor missies en operaties. Het toestel is operationeel en technisch verouderd en er bestaat al langere tijd de behoefte aan een nieuw wapensysteem. Ook wordt het steeds duurder om een ouder toestel te onderhouden.

2.Voorbereid op toekomstige inzet

Defensie wil het beste materieel voor de mannen en vrouwen die Nederland op missie stuurt. Ook als het om nieuwe dreigingen gaat. De keuze voor dit jachtvliegtuig komt aan die wens tegemoet; het kan alle voorkomende missietypen uitvoeren en geeft daarmee het grootste handelingsvermogen. De F-35 biedt de krijgsmacht luchtoverwicht door zijn waarnemingscapaciteiten, de mogelijkheid om informatie te delen en door een grotere precisie bij wapeninzet.

3.Economische betrokkenheid Nederlandse bedrijfsleven

Betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven was een belangrijke reden voor de Nederlandse deelname aan het F-35-programma. Nederland wilde zoveel mogelijk opdrachten voor de Nederlandse industrie verwerven, en daarmee werkgelegenheid creëren.

Betrokkenheid Nederlandse bedrijven

Zo zijn bij de bouw van de F-35 Lightning II zo’n 100 Nederlandse bedrijven op verschillende manieren betrokken:

  • 30 bedrijven met directe productie-opdrachten
  • 6 bedrijven zijn geselecteerd voor onderhoudsopdrachten
  • 65 bedrijven zijn subcontractor