Politiek

Ex-tbs'er wordt beter begeleid en gaat minder de fout in

Tbs’ers vervallen minder vaak in crimineel gedrag na hun behandeling. Dat komt omdat ze na vrijlating in hun nieuwe woonplaats beter begeleid worden, schrijft Trouw op basis van onderzoek naar de recidivecijfers door het onderzoekscentrum WODC.

De krant schrijft dat de meest plausibele verklaring voor de daling de nieuwe veiligheidshuizen in gemeentes zijn. Op die plek komen zorgverleners, politie en de reclassering samen om wijkbewoners die potentieel een risico vormen te bespreken en waar nodig te begeleiden.

Honderdvijftig personen per jaar

Van de gedetineerden die tbs met dwangverpleging hebben komen gemiddeld rond de honderdvijftig personen per jaar vrij. Van die ex-tbs’ers gaat zo’n 20 procent binnen twee jaar na vrijlating opnieuw de fout in, maar zij doen dat wel minder vaak dan voorheen: tot 2009 was dat 2,3 misdrijven per persoon, tegenwoordig is dat 1,7.

Voor het eerst is nu ook van niet-tbs’ers binnen de forensische zorg bekend hoeveel mensen binnen twee jaar na behandeling een nieuw delict plegen. Van die zevenduizend patiënten blijkt één op drie na behandeling opnieuw de mist in te gaan.

ANP