'EU moet voortouw nemen bij klimaattop'

DEN HAAG (ANP) – Nederland moet samen met andere lidstaten van de Europese Unie op internationaal niveau de leiding nemen als het om klimaatmaatregelen gaat. Dat zegt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

In de aanloop naar een extra klimaattop van de Verenigde Naties op 23 september in New York, roept de AIV Nederland en de EU op snel concrete maatregelen te nemen. De adviesraad geeft regelmatig advies aan het kabinet en de Tweede Kamer over internationaal beleid.

De belangrijkste doelstelling die voortkwam uit de historische klimaattop in Parijs in 2015 – het beperken van de opwarming van de aarde tot de veilig geachte 2 graden – dreigt niet gehaald te worden.

Volgens de AIV zijn vooral financiële prikkels effectief om verdere opwarming van de aarde te beperken. “Met CO2-beprijzing kan een daadwerkelijke energietransitie tot stand komen”, aldus de adviesraad. Verder moet de EU in New York aankondigen “extra inspanning” te leveren voor onder meer duurzame energie en het tegengaan van ontbossing.