Politiek

Deze Prinsjesdagplannen lekten al uit

Traditiegetrouw liggen de plannen van het kabinet voor Prinsjesdag al dagen, soms zelfs weken van te voren op straat. Deze plannen lekten nu al uit.

– Vooral midden- en hogere inkomens gaan erop vooruit in koopkracht. Huishoudens die tussen de 56.000 en 81.000 per jaar verdienen, gaan er 2,4 procent op vooruit, de groep huishoudens met het laagste inkomen 1,4 procent.

– De 3 miljard euro aan lastenverlichting komt vooral bij werkenden terecht. De koopkracht van deze groep verbetert met 2,4 procent, tegen 1,2 procent voor uitkeringsgerechtigden en 1,1 procent voor gepensioneerden.

– Multinationals gaan belasting betalen over hun volledige winst. Het kabinet neemt een wetsvoorstel over dat regelt dat buitenlandse verliezen niet meer kunnen worden afgetrokken van de belastbare winst in Nederland.

– De zorgpremie gaat per maand ruim 3 euro omhoog. De richtlijn van het kabinet stijgt met 37 euro naar 1421 euro per jaar.

– Het kabinet gaat nadenken over de “contouren” van een investeringsfonds. Als dat er komt, zal het kabinet gebruik maken van de lage rente om enkele tientallen miljarden euro’s te lenen voor investeringen om de weerbaarheid van de economie verbeteren.

– De zelfstandigenaftrek wordt vanaf volgend jaar verminderd. Dit belastingvoordeel voor zzp’ers gaat de komende tien jaar terug van maximaal 7280 euro naar maximaal 5000 euro.

– Het kabinet trekt een miljard uit voor een subsidieregeling voor gemeenten die inzetten op nieuwbouw. Ook is er een miljard voor woningcorporaties die meer huizen bouwen. Dat bedrag gaat vooral naar belastingvoordelen voor de corporaties. Daarnaast kijkt het kabinet naar het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters.

– De winstbelasting voor bedrijven – een veelbesproken onderwerp in deze kabinetsperiode – gaat volgend jaar nog niet omlaag. Over winsten boven de 200.000 euro betalen bedrijven volgend jaar nog steeds 25 procent. De voorgenomen verlaging naar 22,55 procent gaat dus niet door.

– Om al deze uitgaven te kunnen doen, tekent het kabinet voor een begrotingsoverschot van 0,3 procent, lager dan het eerder begrote overschot van 0,5 procent.

ANP