Politiek

'Defensie moet geholpen worden door militairen buiten Europa'

Volgens de vakbonden van militairen en D66 moeten er militairen buiten de EU naar Nederland komen om het grote personeelstekort binnen Defensie op te vangen. Voorzitter Marc de Natris van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) vindt dat we ze bijvoorbeeld uit Zuid-Afrika moeten halen, omdat mensen de Nederlandse taal daar al machtig zijn.

”Als er wordt gekeken naar de bevolkingspiramide in Nederland, is er sprake van een grote vergrijzing. Dat betekent dus dat we steeds minder jongeren kunnen overtuigen om bij defensie te komen werken. Daarom moeten we kijken naar andere mogelijkheden, zoals het benaderen van militairen uit landen die niet uit Europa afkomstig zijn”, vindt De Natris.

Geen draagvlak in Europa

De reden dat er niet wordt gekeken naar opties dichterbij, is omdat er minder animo is binnen Europa om een ander land te ondersteunen. ”Dat hebben we inmiddels gezien bij de Duitsers. Daar werd een pilot gestart om te kijken of Europeanen hun leger wilden ondersteunen. Deze pilot is inmiddels gestopt, omdat er te weinig draagvlak voor was”, zegt De Natris.

Via sociale media zag De Natris bijvoorbeeld wel dat er veel draagvlak was in Zuid-Afrika om bij Defensie te komen werken. Middels een oproep op Facebook om te vragen of er animo was om bij bij defensie te komen werken, reageerden 1500 mensen.”Binnen 24 uur hadden we zoveel mensen gevonden. Het voordeel is dat de Zuid-Afrikanen vaak ook nog eens oud-Nederlands spreken, waardoor er van een taalbarrière geen sprake is.”

Defensie ziet niets in plan

Het ministerie van Defensie vindt het plan voorlopig nog geen optie, zo zegt woordvoerder Klaas Meijer. ”Het is voor ons niet aan de orde. In Nederland zijn er op dit moment nog genoeg mogelijkheden. Zo zijn er te weinig vrouwen binnen defensie actief, moeten we het systeem moderniseren zodat onze militairen minder snel met pensioen kunnen. Nu kan het personeel al vanaf hun 55e met pensioen. Dat moet langer kunnen.”

Marc De Natris deelt die mening niet. ”Ik zie namelijk geen militair van 60 jaar in Afghanistan allemaal dingen doen die fysiek ontzettend belastend zijn, dat moet gewoon niet kunnen. Het heeft dus geen zin om dat systeem aan te passen en de pensioenleeftijd te verhogen.” Wettelijk is het nu nog niet toegestaan om militairen buiten Europa te ronselen.