Politiek

Uiterlijk 1 december meer duidelijkheid aanpak stikstofprobleem

Het kabinet en de provincies geven uiterlijk 1 december “nadere duidelijkheid” over de precieze aanpak van het stikstofprobleem. Dat laat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten na een “goed en constructief gesprek” met provinciebestuurders.

Schouten presenteerde eerder deze maand een soort blauwdruk waar de provincies hun vergunningenbeleid op konden baseren. Dat was nodig omdat de Raad van State eind mei korte metten maakte met de manier waartoe de overheid tot dan toe vergunningen verstrekte voor activiteiten waardoor stikstof neerslaat in kwetsbare natuurgebieden.

Veel verzet vanuit de landbouw

De beleidsregels waar de provincies vervolgens mee kwamen, stuitten met name in de landbouw op veel verzet. Bovendien vulden de provincies de regels anders in dan het kabinet, waarover onrust ontstond. Onder druk van massale boerenprotesten trok een aantal provincies de aangekondigde maatregelen snel weer in.

Lees ook: Malieveld aanzienlijk beschadigd door trekkers tijdens boerenprotest

Volgens Schouten is de kwestie “te ingewikkeld” om donderdag al tot een kant-en-klare oplossing te komen. “We hebben vandaag een uur gesproken”, benadrukte zij na afloop. “Ik ben de meest ongeduldige persoon in Den Haag op dit moment. Tegelijkertijd wil ik dat alles wat we doen ook zorgvuldig is.”

De bewindsvrouw zegt desgevraagd dat ze er samen met de provincies “naar streeft” overal hetzelfde beleid toe te passen, om een lappendeken aan regels te voorkomen.

Uitgangspunt blijft dat de stikstofdepositie in de natuur als gevolg van de nieuwe regels moet dalen. Daarnaast moet de aanpak zorgen voor “een duidelijk perspectief” voor alle sectoren, doordat weer vergunningen kunnen worden verleend die voor de rechter overeind blijven.

Stikstofprobleem

Verscheidene partijen in de Tweede Kamer dringen aan op haast, zodat een einde komt aan de onzekerheid voor bedrijven. Maar het kabinet wil niet over één nacht ijs gaan.

Bij de coalitiepartijen viel al eerder te beluisteren dat eerst de kosten en baten van alle mogelijke maatregelen in kaart worden gebracht, waardoor er maanden overheen kunnen gaan voordat per gebied en per project duidelijk is wat er moet gebeuren.

ANP