Politiek

Bezwaar maken tegen windmolenparken vrijwel zinloos

Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat het zo goed als nutteloos is om bezwaar te maken tegen de komst van een windmolenpark. Uit analyse van 86 uitspraken van de hoogste bestuursrechter van Nederland, de Raad van State, in windmolenzaken blijkt dat er in maar vier zaken daadwerkelijk geen windmolens zijn geplaatst. Maar zelfs in die vier gevallen is de plaatsing van de molens nog niet definitief van de baan.

Geluidsoverlast telt niet als een bezwaar

”Burgers maken bezwaar op verkeerde gronden. Als de vergunning er ligt maakt het niet uit of jij last hebt van slagschaduw of geluidsoverlast”, zegt Sanne Akerboom, onderzoekster aan de Universiteit Utrecht. Zij schreef een proefschrift over burgerparticipatie in de energietransitie en concludeert dat je als burger geen inspraak hebt op de besluitvorming rondom windmolenparken.

”Je kan alleen op bestuurlijke gronden bezwaar aantekenen en dat snappen burgers niet. Daarom voelen ze zich gefrustreerd en ongehoord. We zien nu de frustratie groeien en zich zelfs uiten in extremisme in het noorden van het land. En dat is niet verbazingwekkend want van inspraak is geen sprake door de Wind op Land doelstellingen.”

Alles ligt wettelijk al vast

De wind-op-land-doelstelling is een plan van de regering om energiewinning in Nederland te verduurzamen. In totaal moeten we volgens dit plan in Nederland in 2020 6000 megawatt windenergie produceren en iedere provincie moet daar een bepaald percentage van verwezenlijken.

”Het rijk heeft niet alleen de te realiseren hoeveelheid megawatt vastgelegd maar ook de locaties waar de windparken moesten komen. Omdat de provincies zich aan die afspraken hebben gecommitteerd is er eigenlijk geen ruimte meer voor inspraak van de burger. De provincies en gemeenten kunnen dan ook niet meer doen dan uitvoeren. Dit is ook de hoofdreden dat alle bezwaren stranden.”

De kans op een succesvol bezwaar is vrijwel nihil

Wat een bezwaar nog lastiger maakt is dat de wind-op-land-doelen vallen onder de zogenaamde crisis- en herstelwet. Dat is een wet die werd geïntroduceerd tijdens de economische crisis om de procedures rondom grote infrastructurele projecten te verkorten en dus sneller uit te kunnen voeren.

Die wet geldt dus ook voor de bouw van windmolenparken en maakt het bezwaar maken tegen die bouw extra moeilijk. ”Bijna alle bezwaren belanden bij de Raad van State”, legt Sanne uit. ”Dat komt omdat de crisis- en herstelwet het onmogelijk maakt om bij een lagere rechter bezwaar aan te tekenen. Maar bij de Raad van State kan je beroep dus alleen slagen als er een procesfout is gemaakt en dat maakt de kans op een succesvolle procedure vrijwel nihil.”