Opmerkelijk

'Stop de afbraak van Tata Steel in IJmuiden' luiden de spandoeken van boze werknemers

“Banen schrappen is geen werk” en “Stop de afbraak van Tata Steel in IJmuiden”. Met onder meer deze teksten op spandoeken maakt het personeel van het staalconcern dinsdag duidelijk zich te verzetten tegen plannen van de onderneming om 1600 banen te schrappen.

Gedeputeerde Adnan Tekin kondigt vervolgens aan af te treden vanwege falend toezicht op staalbedrijf Tata Steel.

Hij was als provinciebestuurder verantwoordelijk voor zowel gezondheid als milieu. Die was het afgelopen jaar herhaaldelijk in het nieuws vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen, onder meer in de vorm van zogeheten grafietregens.Verwijzend naar de “recente ontwikkelingen” heeft hij besloten “zijn politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen”, meldt zijn partij PvdA.

Lees ook: Werknemers Tata Steel voeren actie tegen massa-ontslag

De werknemers houden een manifestatie tegen de aangekondigde massaontslagen bij het bedrijf. Bestuurders van vakbond FNV en de voorzitter van de ondernemingsraad spreken de werknemers van het voormalige Hoogovens toe in een tent op het parkeerterrein van voetbalclub FC Velsenoord. Personeel liep hieraan voorafgaand in een lange stoet van de staalfabrieken naar het actieterrein.

Duidelijk plan ontbreekt

Volgens topman Henrik Adam van Tata Steel is de banenreductie nodig om de Nederlandse staalfabriek beter te laten draaien. Frits Van Wieringen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Tata Steel, stelt dat van hogerhand een duidelijk plan ontbreekt. Veel problemen die in het Verenigd Koninkrijk spelen, komen volgens de actievoerders terecht op het bordje van werknemers in IJmuiden.

Lees ook: Medewerkers Tata Steel: ‘Natuurlijk schrik je, het gaat om jezelf en je collega’s’ 

De nu aangekondigde ingreep lijkt nog maar het begin. Van Wieringen maakt zich op voor een harde confrontatie met de leiding van Tata Steel Europe. Volgens FNV-voorman Han Busker kan het niet zo zijn dat plannen die elders gemaakt worden een gezond bedrijf als Tata Steel in IJmuiden aantasten. “Als het nodig is om actie te voeren, is de stakingskas van FNV geopend”, aldus Busker.

Toch vindt de FNV het lastig om eisen te stellen aan de leiding van Tata, omdat een duidelijk plan ontbreekt. De bond zegt in ieder geval geen plan te zullen accepteren waarbij 1600 banen verdwijnen omdat de noodzaak ontbreekt. Volgens de bond is de werkdruk al hoog en een dergelijke stap zal alleen maar voor meer stress in de organisatie zorgen.

De bond wil Tata ook houden aan een eerdere belofte dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Ook worden aanpassingen in de cao niet getolereerd. De bond is ook bang dat meer werk door Tata uitbesteed gaat worden. Dergelijke stappen kosten volgens FNV alleen maar geld.