Militairen ontkennen mishandelingen collega's

ARNHEM (ANP) – Twee militairen en drie oud-militairen die worden beschuldigd van mishandeling, bedreiging en vernedering van drie vroegere collega’s, ontkennen dat ten stelligste. Voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem zeiden ze donderdag allemaal dat ze er niets van hebben gezien of gemerkt en áls het al zou zijn gebeurd, ze dat zelf zeker niet hebben gedaan.

De verdachten – tussen de 26 en 40 jaar – zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) in de eerste helft van 2013 in de fout gegaan, in de Oranjekazerne in Schaarsbergen en tijdens een oefeningsweek in Duitsland. Ze zouden collega’s hebben geschopt en geslagen, een van hen bijna dagelijks. Hij zou stelselmatig zijn getreiterd en er zou ook steeds op zijn bed en op hem zijn geplast, waarbij een groepje om hem heen kwam staan.

Drie verdachten hebben zich volgens de aanklaagsters schuldig gemaakt aan ‘driemantillen’, waarbij twee personen iemand op de grond drukken en een derde met zijn blote billen op of vlakbij het gezicht van het slachtoffer zit of hangt. Enkele verdachten hebben volgens het OM gedreigd met wapens, uit de wapenkamer, waar ze niet mochten komen. Ook op de schietbaan zou het zijn misgegaan bij hun mortiergroep.

Strafeisen volgen vrijdag

De rechtbank hield hen allerlei belastende verklaringen van de aangevers voor en ging door op de ontkenningen. Ging het om correcties, geintjes wellicht, die onbedoeld uit de hand liepen?, vroeg de voorzitter van de raadkamer. Maar niets van dat alles, er is helemaal niets van waar, zeiden de verdachten. Wel gaven ze aan dat de man die de voornaamste aanklacht indiende en naar de media stapte, zelf fouten maakte, maar dat ze hem ,,nooit fysiek hebben aangepakt”. Dat anderen de vermeende wantoestanden evenmin hebben gezien, zou ook kunnen komen omdat de hele eenheid erover zweeg, opperde de voorzitter.

De rechtbank besloot dat feiten gepleegd vóór 20 maart 2013 verjaard zijn, maar inhoudelijk maakt dat weinig verschil. Andere verzoeken van de advocaten om het OM niet bevoegd te verklaren, omdat het strafrechtelijk onderzoek pas in 2017 op gang kwam en de verklaringen onbetrouwbaar zouden zijn, werden afgewezen.

Het OM komt vrijdag met de strafeisen.