Politiek

Bewoners Ouderkerk in actie: 'Kap 14.000 bomen voor snelweg niet van deze tijd'

Ongeveer 14.000 bomen moeten wijken voor de verbreding van de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel. Bewoners van het dorpje onder de rook van Amsterdam vrezen overlast als de bomen verdwijnen en grijpen hun laatste strohalm: ze stellen de gemeente verantwoordelijk en beginnen een handtekeningenactie.

Geluidsoverlast, nog slechtere luchtkwaliteit en een verpest uitzicht. De grootste bezwaren van de bewoners komen samen bij Rita Smit. Ze woont al tien jaar in een appartement op ongeveer honderd meter afstand van de snelweg. “Vanaf mijn huis lijkt het alsof ik in het bos woon. Ik kijk uit op bomen.”

Bomen Ouderkerk weg voor betere doorstroming

Als de plannen doorgaan, kijkt Rita binnenkort niet uit op bomen, maar op de snelweg A9. In 2007 besloot het kabinet dat de snelweg verbreed moest worden, om andere drukke wegen rondom Amsterdam te ontlasten. Om die verbreding te realiseren moeten 14.000 bomen worden gekapt.

Voor de bomen die verdwijnen komen nieuwe, jonge bomen terug. “Dat zijn dus dunne sprieten “, weet Rita. “Daar kijk je dus zo doorheen. Uiteindelijk zal ik uitkijken op een geluidsscherm. Het geluid dat van de snelweg komt, zal ook erger worden. In de winter, als er geen blaadjes zijn, hoor je al meer geluid dan normaal. Ook zal er nog meer fijnstof in de lucht komen boven Ouderkerk.”

Langs Ouderkerk aan de Amstel liggen twee grote snelwegen. De luchtkwaliteit in het dorp is slecht, blijkt uit gegevens van Atlas leefomgeving. Dat is ook zo bij veel andere gemeenten in de Randstad. Onder bewoners van Ouderkerk heerst de angst dat de luchtkwaliteit door de bomenkap nog slechter wordt in hun omgeving.

‘Niet meer van deze tijd’

De Stichting Vrienden voor Ouderkerk verzet zich stevig tegen het verdwijnen van de bomen. “Zoveel bomen kappen is niet meer van deze tijd. Daar hebben we nu een heel andere kijk op vergeleken met de tijd waarin dit besluit is genomen”, zegt Rits Dijkstra. Hij organiseert namens de stichting een handtekeningenactie die vrijdagavond van start gaat.

“Door veel handtekeningen op te halen, laten we de gemeente zien dat het draagvlak voor ons verzet groot is.” Het gemeentebestuur van Ouder-Amstel verleende onlangs een kapvergunning, waardoor de verbreding van de snelweg praktisch kan beginnen. De bewonersgroep laat het er niet bij zitten en houdt de gemeente medeverantwoordelijk voor de bomenkap. “De sleutel ligt op dit moment in handen van de gemeente”, vindt Dijkstra.

‘Besluit is al onherroepelijk’

De gemeente op haar beurt stelt dat ze met de rug tegen de muur staat. “Het is niet dat wij aan zet zijn, zoals de bewoners voordoen. Het besluit voor de verbreding van de A9 is al onherroepelijk. Er wordt op ons grondgebied gebouwd, daarom moeten wij een vergunning verlenen. Als er geen reden is om die vergunning te weigeren, dan is dat ook niet mogelijk.”

De verbreding van de A9 is al uitgevochten tot de Raad van State. Ook de bouw van een nieuw benzinestation en een verzorgingsplaats voor auto’s is al langs de Raad geweest. De bewoners hebben een nieuwe mogelijkheid gevonden om de kap tegen te houden: ze willen nu de kapvergunning voorleggen aan de hoogste rechtsprekende instantie van ons land.

Voor dat het zover is, proberen de bezorgde bewoners nog invloed uit te oefenen op het gemeentebestuur. Met de stapel handtekeningen levert de Stichting Vrienden voor Ouderkerk ook een ‘zienswijze’ in bij de verantwoordelijke wethouders.  Als de bewoners met steekhoudende argumenten komen, bestaat de mogelijkheid dat de gemeente de vergunningsaanvraag opnieuw zal overwegen.

Foto: Rijkswaterstaat