Sport

Rechtszaak dient tegen Zandvoort: Winnen padden en hagedissen van Max Verstappen?

Het vernielen van leefgebied van beschermde rugstreeppadden en zandhagedissen rond het circuit van Zandvoort is te ingrijpend en de noodzaak ervan is niet aangetoond. Met die boodschap hoopten diverse natuurorganisaties dinsdag de rechter in Haarlem ervan te overtuigen werkzaamheden rond het circuit stil te leggen. De uitspraak is op 29 oktober.

Eerste rechtszaak

Het was de eerste rechtszaak over voorbereidingen rond het racecircuit in aanloop naar de Formule-1. Het is de bedoeling dat op 3 mei 2020 voor het eerst sinds 1985 een Grand Prix wordt verreden in Zandvoort.

De padden en hagedissen in het duingebied zijn “zwaar beschermde Europese soorten”. Die mogen alleen verstoord worden als sprake is van een “dwingend openbaar belang”, betoogde de advocaat van Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen (SNAW). Volgens haar is dat zo als bijvoorbeeld een haven of vliegveld wordt aangelegd. “Het organiseren van een Formule 1 is echt van een heel andere orde.”

125.000 mensen

Om de toestroom van zo’n 125.000 mensen in goede banen te leiden, wil het circuit onder meer een weg aanleggen, paden verbreden en tijdelijke tribunes bouwen. Daarom worden onder meer zandwallen afgegraven. “Je zou ook minder toeschouwers kunnen toelaten”, opperde SNAW. Maar dan is de Formule-1 financieel niet haalbaar, reageerde de advocaat van het circuit.

Effecten voor het leefgebied zijn onvoldoende onderzocht volgens de eisers, waaronder ook Stichting Duinbehoud en Milieudefensie. De provincie Noord-Holland en het circuit betwisten dat. Zij noemen aantasting van leefgebied beperkt en tijdelijk.

Padden en hagedissen

De winst voor de sport en de economie dienen volgens de provincie wel degelijk een groot maatschappelijk belang. Advocaten van het circuit voegden daaraan toe dat de padden en hagedissen rond het circuit al zijn gevangen en verderop uitgezet.

Hoe veel beschermde hagedissen en padden eigenlijk in het duingebied leven, bleef onduidelijk. Recente tellingen ontbreken. Stichting Duinbehoud vindt dat hiermee “de essentie ontbreekt”.

De rechtbank behandelde alleen de ontheffing die de provincie heeft verleend voor het vangen van dieren en het aantasten van leefgebied. Andere bezwaren, zoals stikstofuitstoot, komen in een latere procedure aan de orde.

Uitspraak volgt schriftelijk over twee weken.