Milieuorganisaties boeken succes tegen Zandvoort: circuit ziet af van helikoptervluchten

De samenwerkende natuur-en milieuorganisaties hebben een eerste succes geboekt in hun strijd tegen het Circuit van Zandvoort. Uit de onlangs ingediende vergunningaanvraag van de Formule 1 blijkt dat Circuit Zandvoort afziet van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door het Natura 2000 gebied.

De weg zal nu naar het zuiden verlegd worden en helemaal buiten het natuurgebied blijven. De natuur-en milieuorganisaties hebben wel bij de provincie aangedrongen op herstel van de schade van het vernielde stuk duingebied.

Helikoptervluchten

Ook is de provincie Noord-Holland van plan om de toegestane hoeveelheid stikstofdepositie door het Circuit Zandvoort te verminderen. De het verleden vergunde hoeveelheid van 8.600 kg/jaar moet omlaag naar 7.300 kg/jaar. Een woordvoerster van het circuit heeft al laten weten dat er geen commerciële helikoptervluchten meer zullen worden georganiseerd rond de Formule 1.